מאמרים

פסיכומטרי – החסרונות

פסיכומטרי – החסרונות

כתרים רבים נקשרו למבחן הפסיכומטרי.

אנשי האקדמיה טוענים בלהט שהמבחן מודד את יכולתם של הסטדנטים לעתיד ללמוד.

פשוטו כמשמעו – המבחן מודד את יכולת הלמידה של מועמדים ללימודים אקדמיים מבלי להתבסס כמעט על ידע קודם או על קריטריונים אחרים.

מומחים לסטטיסטיקה טוענים שהמבחן הפסיכומטרי הוא גם מנבא מצויין להצלחה בלימודים ושקיים מתאם גבוה למדיי בין הציון בפסיכומטרי לציוני הגמר בתואר הראשון.

מנהלי המכונים לפסיכומטרי יכולים להשבע שהציונים במבחן מודדים חוכמה ואפילו מספר מעסיקים דורשים ממועמדים לעבודה להציג את הציון הפסיכומטרי שלהם.

אין ספק שיש למבחן יתרונות אחדים אולם יש לו גם חסרונות לא מעטים.

על כמה מהחסרונות, בכתבה הבאה:

המבחן הפסיכומטרי מהווה חסם כניסה לאקדמיה בעבור אוכלוסיות מהגרים.

זוהי אולי הבעיה הגדולה ביותר של המבחן הפסיכומטרי, הוא מקעקע את מעמדם של המהגרים בשולי החברה ומונע מהם להצליח ולהצטין בלימודים אקדמאיים.

אין ספק שנקודת המוצא של מהגרים (ולא משנה אם הם מצרפת, איטליה או אתיופיה.

המשך מאמר